امور کتابخانه های اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان

این وبلاگ به منظور اطلاع رسانی دقیق و سریع به تمامی روسای محترم ادارات، مسئولین محترم کتابخانه ها و کتابداران محترم در مورد فعالیت های مربوط به کتابخانه ایجاد شده است.

امور کتابخانه های اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان

این وبلاگ به منظور اطلاع رسانی دقیق و سریع به تمامی روسای محترم ادارات، مسئولین محترم کتابخانه ها و کتابداران محترم در مورد فعالیت های مربوط به کتابخانه ایجاد شده است.

پیوندها

سیروس امیدی فر

کارشناس مسئول امور کتابخانه های اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان                                                                           

سوابق تحصیلی

 ·               کارشناسی، کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه اصفهان، 1385 

·               کارشناسی ارشد، کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، 1387

عنوان پایان نامه: 

" سنجش کیفیّت خدمات کتابخانه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی با استفاده از روش لیب­ کوآل"    

·               دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)، دانشگاه پیام نور همدان

  سوابق پ‍ژوهشى

·                شمسی اژیه، محسن؛ امیدی فر، سیروس. "بررسی مؤلفه های مؤثر بر میزان بازیابی اطلاعات (جامعیت) و دقت بازیابی اطلاعات (مانعیت) در نظام های بازیابی اطلاعات وب مدار". شیرازه (مجله الکترونیک کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران)، سال اول، شماره­ی دوم، 1386. قابل دسترسی در آدرس:

http://www.nlai.ir/Default.aspx?tabid=1040

·                فخاری، احمدرضا؛ امیدی فر، سیروس." تأثیر مدیریت محتوای کتابخانه مجازی در راستای پشتیبانی از آموزش الکترونیکی". همایش ملّی فناوری آموزش در عصر اطلاعات و ارتباطات. اهواز، فروردین 1387.

·                   امیدی فر، سیروس؛ خمسه، اصغر. " نقش کتابخانه در توسعه فرهنگی". شیرازه (مجله الکترونیک کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران)،سال اول، شماره ششم، مهر و آبان 1387. قابل دسترسی در آدرس:

http://www.nlai.ir/Default.aspx?tabid=1438

·                فخاری، احمدرضا؛ امیدی فر، سیروس. " بررسی کیفیت همکاری بین معلمان و کتابداران در دبیرستانهای شهر اصفهان". همایش ملی کتابخانه‌های آموزشگاهی، پویاسازی نظام­آموزشی ­و مشارکت در فرایند یاددهی-یادگیری. مشهد، بهمن 1387.

·                فخاری، احمدرضا؛ امیدی فر، سیروس. " ایمنی و امنیت در کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان". همایش ملی معماری فضاهای کتابخانه­ای. اصفهان، آذر 1388.

·                فخاری، احمدرضا؛ امیدی فر، سیروس؛ صرامی، نوشین. " بررسی انطباق فضاها و تجهیزات کتابخانه‌های عمومی شهر اصفهان با نیازها و محدودیت‌های معلولین جسمی- حرکتی". همایش ملی معماری فضاهای کتابخانه­ای. اصفهان، آذر 1388.

·                امیدی­فر، سیروس؛ موسوی­زاده، زهرا. "سنجش سطوح کیفیّت خدمات کتابخانه دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی با استفاده از مدل لیب کوآل". فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، فروردین و اردیبهشت 1389.

·                امیدی­فر، سیروس؛ فخاری، محمدرضا؛ صرامی، نوشین. " نیازسنجی نشریات فارسی کتابخانه­های عمومی استان اصفهان از دیدگاه مراجعان و کتابداران در سال 1388" در دست چاپ در فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی مشهد.

 سوابق کار

از بهمن ماه 1387 تا کنون

·               دستیار آموزشی در درس سازماندهی با سرکار خانم میرشاهزاده در دانشگاه اصفهان؛

·               تدریس مهارتهای مرجع در اداره کل کتابخانه­های عمومی استان اصفهان به کتابداران کتابخانه­های عمومی استان؛

·               تدریس در دانشگاه پیام نور (درس ساختمان و تجهیزات کتابخانه)

·               تدریس در دانشگاه جامع علمی و کاربردی اصفهان (مرجع شناسی، اصول گزارش نویسی)

·               کارشناس مسئول امور کتابخانه­های عمومی استان اصفهان در اداره کل کتابخانه­های عمومی استان اصفهان؛

در سال 1387

·               همکاری با کتابخانه مرکزی دانشگاه اصفهان در راه اندازی کتابخانه دیجیتالی و پایگاه اطلاعاتی صفه. انجام ورود اطلاعات کتب الکترونیک و ورود منابع الکترونیکی به این پایگاه.

·               همکاری با کتابخانه مرکزی دانشگاه اصفهان در راه­اندازی پایگاه اطلاعاتی نسخ خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه اصفهان.

در سالهای 1386 تا 1384

·               همکاری با شرکت بین المللی انتشاراتی ویژه نشر در بخش آماده­سازی سفارشات کتب خارجی؛

·               مسئولیت اجرایی در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برای ناشر فوق.

در سال 1383

·               همکاری با مرکز اطلاع رسانی شهرداری اصفهان. جستجو و بازیابی اطلاعات از پایگاه­های اطلاعاتی کتابخانه منطقه­ای علوم و تکنولوژی شیراز، نرم افزار نمایه و برخی پایگاه­های اطلاعاتی لاتین در این مرکز به سرپرستی سرکار خانم اسماعیلی. مدت همکاری 240 ساعت و نتیجة آن آشنایی با پایگاه­های اطلاعاتی و کسب مهارت­های لازم برای جستجو در آنها.

در سال 1382

·               همکاری با بخش فنی کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان در کتابخانة میرداماد، محل سابق بخش فنی کتابخانه مرکزی شهرداری، و نتیجة آن مهارت استفاده از پارس آذرخش و ورود اطلاعات کتابشناختی لاتین و فارسی.

عضویت انجمن­ها

دبیر انجمن علمی دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان در سالهای 1382 تا 1384.

عضو انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران از سال 1382 تا کنون.

شماره تماس

09132125820

32220070 داخلی  142

آدرس محل کار

اصفهان، خیابان چهارباغ خواجو، اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان، امور کتابخانه ها

پست الکترونیکی

SIRUSOMIDIFAR@HOTMAIL.COM

وبلاگ

http://omorketabkhane-isf.blog.ir