امور کتابخانه های اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان

این وبلاگ به منظور اطلاع رسانی دقیق و سریع به تمامی روسای محترم ادارات، مسئولین محترم کتابخانه ها و کتابداران محترم در مورد فعالیت های مربوط به کتابخانه ایجاد شده است.

امور کتابخانه های اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان

این وبلاگ به منظور اطلاع رسانی دقیق و سریع به تمامی روسای محترم ادارات، مسئولین محترم کتابخانه ها و کتابداران محترم در مورد فعالیت های مربوط به کتابخانه ایجاد شده است.

پیوندها

۱ مطلب در آذر ۱۳۹۳ ثبت شده است

۰۲ آذر۱۳:۴۸


جلسه نقد ملی کتاب "زبان در تفکر هایدگر"

دریافت پوستر

سیروس امیدی فر | ۰۲ آذر ۹۳ ، ۱۳:۴۸